0048 Mira Delavec Touhami Medium

 
Login Register

Josipina Urbančič - Turnograjska

"PRVA SLOVENSKA LITERARNA CVETLICA"

JosipinaPrva slovenska pisateljica, skladateljica in pesnica, Josipina Urbančič - Turnograjska, se je rodila 9. julija 1833 na gradu Turn v Potočah pri Preddvoru. Lovro Pintar je bil v njenem življenju pomemben kot učitelj in jo je seznanil tudi z njenim kasnejšim možem Lovrom Tomanom, ki je bil takrat že zelo znan mladenič, saj je leta 1849 izdal prvo pesniško zbirko z naslovom »Glasi domorodni« in se je tako skušal približati pesniku Jovanu Veselu Koseskemu.

Z Josipino sta se spoznala 24. avgusta 1850, ko je prišel Lovro v Preddvor obiskat svojega prijatelja Pintarja. Med jima se je razvilo bogat triletno dopisovanje. Glavnina njunih pisem je shranjena v rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani in velja za največjo ohranjeno korespondenco v slovenskem jeziku. Vsebuje več kot tisoč čudovitih pisem, ki ne posredujejo samo čustev, temveč tudi kulturno, gospodarsko in politično dogajanje sredi 19. stoletja na Slovenskem, način življenja v prebujajočih se slovenskih meščanskih krogih itd. Josipina je poleg znanih oseb (npr. dr. France Prešeren, dr. Janez Bleiweiss) opisovala tudi naravo pod Storžičem, ki jo je zelo občudovala. Rada je hodila na sprehode in je nato občutke zapisovala tudi v nekaterih svojih »povesticah«, kot je imenovala svoja dela. Kadar je bila Josipina v Kranju, Je stopila tudi do groba Franceta Prešerna. Zelo ga je občudovala in bilo ji je žal, da mu Kranjci niso izkazovali dovolj velikega spoštovanja.

Po poroki z Lovrom 22. septembra 1853, sta se skupaj z Josipinino mamo in bratoma preselili v Gradec, kjer je Josipina kmalu po porodu umrla in sicer 1. junija 1854. Stara še ni bila enaindvajset let.

Josipina Urbančič je ustvarjala pod psevdonimom Turnograjska, saj je bil Turnski grad njen dom. V kratki dobi njenega življenja je bila zelo plodovita pisateljica, saj je napisala 38 »povestic«, in 4 pesmi, medtem ko je kot skladateljica ustvarjala različne klavirske napeve. Tudi Josipina sama je bila značajsko zelo močna oseba. Njena vdanost pisanju, glasbi, ljubezni do slovenskega jezika in narave je jasno izražena v vsakem njenem pismu in številnih njenih mislih. Bila je zelo nadarjena mladenka, polna vitalizma in mladostniških želja. Svoje poslanstvo je zapisala z besedami: »Slave dan se je veselo zablišal. Nje sinovi hite ji vsak dan svoj darek prinesti, vsaki ji hoče po svoji moči pokazati, da je nje vreden sin. In zakaj bi njene hčerke iste želje ne imele? Ta misel mi je vzrok, da sim tudi jaz poskusila v milem svojem jeziku pisati.«


V sodelovanju z dr. Miro Delavec, ki je proučevala vlogo Josipine Urbančič - Turnograjske pri oblikovanju slovenske literature v 19. stoletju, je Vokalna skupina Kokr'čan v svoj repertoar vključila dve Josipinini ugasbitvi: Zdravlico in Tri rožice. Zdravlico, ki jo je za moški zbor priredil zborovodja Ignac Gorjanc smo širši javnosti predstavili leta 2007 v Preddvoru, skladbo Tri rožice pa na 13. Pevskem večeru leta 2008.
 
- Prijava -